Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing en brieven

In het hoofdstuk taalbeheersing komen allerlei stijlkwesties aan bod. De theorie wordt direct gevolgd door bijbehorende oefeningen. In het onderdeel brieven komen aspecten van de brief aan de orde, zoals de  briefindeling, de mogelijke doelen van een brief en de verschillende soorten brieven. De relatie tussen het doel van de brief en de soort brief komt hier duidelijk naar voren. Van een aantal soorten wordt een complete uitwerking gegeven, zodat de leerlingen zien hoe het behandelde stappenplan in de praktijk kan worden  toegepast.

Kenmerken

  • heldere, beknopte, overzichtelijke theorie betreffende het schrijven van brieven
  • diverse soorten brieven: klachtenbrief, sollicitatiebrief, circulaire, e.d.
  • veel oefeningen betreffende zinsbouw
  • een twintigtal praktijkgerichte briefopdrachten
  • ook geschikt voor zelfstandig werken

Doelgroepen

  • midden- en bovenbouw havo/vwo, mbo en hbo
  • B2, C1/Taalniveau 3F en 4F
Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing en brieven
ISBN: 9789080516298
(paperback, 7e druk, 112 blz.)
Auteur: Dick Pak